Zarząd

ZARZAD SIP W MONTREALU 2017/2018

Bogusław PILTZ Przewodniczący 514 241 3249
Jacek PRZYBYLSKI V-Przewodniczący 514 575 1595
Stanisław PIEKAREK V-Przewodniczący 514 428 9366 Członkostwo
Krystyna BETLEY Sekretarz 514 931 0369
Antoni STELMACH Skarbnik 514 697 0683 Webmaster
Andrzej DENASIEWICZ Doradca 514 773 4702
Wojciech GORĄCZKO Doradca 514 697 1690 Kształcenie ustawiczne
Aleksandra GARBACZ Doradca 514 716 1385 Spotkania i prelekcje
Andrzej BOCZKOWSKI Doradca 514 824 3309 Spotkania i prelekcje

 

Komisja Rewizyjna :

Andrzej MARCZYŃSK Przewodniczący 514 767 6239
Ryszard MAJDA 438 932 7363
Gwidon JANKOWIAK 450 723 9640
Andrzej JANDZISZAK 586 471 4767

 

 

ZARZAD SIP W MONTREALU 2016/2017

Krzysztof ROSIAK Przewodniczący 514 777 2746
Bogusław PILTZ V-Przewodniczący 514 241 3249 Delegat KPK-Q
Andrzej DENASIEWICZ V-Przewodniczący 514 773 4702 Kształcenie ustawiczne
Krystyna BETLEY Sekretarz 514 931 0369
Antoni STELMACH Skarbnik 514 697 0683 Webmaster
Stanisław PIEKAREK Skarbnik 514 428 9366 Członkostwo
Adam CHMIELEWSKI Marketing 514 765 9568 Imprezy
Maciej WARYSZEWSKI Marketing 514 487 8850 Imprezy
Henryk NENEMAN Doradca 514 258 4020

 

Komisja Rewizyjna :

Andrzej MARCZYŃSK Przewodniczący 514 767 6239
Ryszard MAJDA 438 932 7363
Gwidon JANKOWIAK 450 723 9640
Andrzej JANDZISZAK 586 471 4767

 

 

ZARZAD SIP W MONTREALU 2015/2016

Krzysztof ROSIAK Przewodnicz 514 777 2746 Statut
Bogusław PILTZ V-Przewodniczący 514 241 3249 Delegat KPK-Q
Andrzej DENASIEWICZ V-Przewodniczący 514 773 4702 Kształcenie ustawiczne
Adam CHMIELEWSKI Sekretarz 514 765 9568
Antoni STELMACH Skarbnik 514 697 0683
Stanisław PIEKAREK Skarbnik 514 428 9366
Roger SCAZIGHINO Webmaster 514 690 7675
Henryk NENEMAN Doradca 514 258 4020

 

Komisja Rewizyjna :

Andrzej MARCZYŃSKI Przewodniczący 514 767 6239
Ryszard MAJDA 438 932 7363
Gwidon JANKOWIAK 964 045 0923

 

 

ZARZĄD SIP W MONTRALU 2014/2015

Antoni STELMACH Przewodniczący 514 697 0683
Marek BAŁAZIŃSKI V-Przewodniczący 514 489 3506
Maria MAŚLAN Sekretarz 514 276 1103
Zdzisława BARSKA Skarbnik 514 326 5114
Roger SCAZIGHINO Webmaster 514 695 0767
Bogusaw PILTZ Imprezy 514 241 3249
Krzysztof ROSIAK Doradca 514 777 2746
Tadeusz HAJEK Doradca 514 624 2408

 

Komisja Rewizyjna :

Andrzej MARCZYŃSKI Przewodniczący 514 767 6239
Ryszard MAJDA 438 932 7363
Henryk NENEMAN 514 258 4020
Gwidon JANKOWIAK 964 045 0923