ZARZĄD STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW POLSKICH

ODDZIAŁ MONTREAL  2021/2022

Kol. Bogusław PiltzPrzewodniczący
Kol. Barbara FeretVice – Przewodnicząca
Kol. Stanisław PiekarekVice – Przewodniczący (sprawy finansowe)
Kol. Krystyna BetleySekretarz
Kol. Teresa JędrzejakSkarbnik
Kol. Andrzej Boczkowski
Kol. Wojciech Gorączkod/s stypendiów i prelekcji
Kol. Andrzej Krysztofowicz
Kol. Staniław Zajdad/s strony internetowej i grafiki
Kol. Henr;yk Nenemand/s współpracy z organizacjami
Kol. Andrzej DenasiewiczHonorowy Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Kol. Jerzy RodePrzewodniczący
Kol. Andrzej JandziszakCzłonek
Kol. Janusz TomikCzłonek
Kol. Ryszard MajdaCzłonek

 

ODDZIAŁ MONTREAL  2019/2020

Przewodniczący Bogusław Piltz
V-Przewodnicząca Barbara Feret
V-Przewodniczący Andrzej Boczkowski
V-Przewodniczący Andrzej Denasiewicz
Sekretarz Krystyna Betley
Skarbnik Teresa Jędrzejak
Koordynator d/s europejskich Henryk Neneman
Koordynator d/s kanadyjskich Jerzy Rode

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący                       Andrzej Marczyński
Członkowie :

 

Andrzej Jandziszak
Ryszard Majda
Stanisław Piekarek

 

ZARZAD SIP W MONTREALU 2017/2018

Bogusław PILTZ Przewodniczący 514 241 3249  
Jacek PRZYBYLSKI V-Przewodniczący 514 575 1595  
Stanisław PIEKAREK V-Przewodniczący 514 791 9701 Członkostwo
Krystyna BETLEY Sekretarz 514 931 0369  
Antoni STELMACH Skarbnik 514 697 0683 Webmaster
Andrzej DENASIEWICZ Doradca 514 773 4702  
Wojciech GORĄCZKO Doradca 514 697 1690 Kształcenie ustawiczne
Aleksandra GARBACZ Doradca 514 716 1385 Spotkania i prelekcje
Andrzej BOCZKOWSKI Doradca 514 824 3309 Spotkania i prelekcje

Komisja Rewizyjna :

Andrzej MARCZYŃSK Przewodniczący 514 767 6239
Ryszard MAJDA   438 932 7363
Gwidon JANKOWIAK   450 723 9640
Andrzej JANDZISZAK   586 471 4767

 

 

ZARZAD SIP W MONTREALU 2016/2017

Krzysztof ROSIAK Przewodniczący 514 777 2746  
Bogusław PILTZ V-Przewodniczący 514 241 3249 Delegat KPK-Q
Andrzej DENASIEWICZ V-Przewodniczący 514 773 4702 Kształcenie ustawiczne
Krystyna BETLEY Sekretarz 514 931 0369  
Antoni STELMACH Skarbnik 514 697 0683 Webmaster
Stanisław PIEKAREK Skarbnik 514 428 9366 Członkostwo
Adam CHMIELEWSKI Marketing 514 765 9568 Imprezy
Maciej WARYSZEWSKI Marketing 514 487 8850 Imprezy
Henryk NENEMAN Doradca 514 258 4020  

Komisja Rewizyjna :

Andrzej MARCZYŃSK Przewodniczący 514 767 6239
Ryszard MAJDA   438 932 7363
Gwidon JANKOWIAK   450 723 9640
Andrzej JANDZISZAK   586 471 4767

 

ZARZAD SIP W MONTREALU 2015/2016

Krzysztof ROSIAK Przewodnicz 514 777 2746 Statut
Bogusław PILTZ V-Przewodniczący 514 241 3249 Delegat KPK-Q
Andrzej DENASIEWICZ V-Przewodniczący 514 773 4702 Kształcenie ustawiczne
Adam CHMIELEWSKI Sekretarz 514 765 9568  
Antoni STELMACH Skarbnik 514 697 0683  
Stanisław PIEKAREK Skarbnik 514 428 9366  
Roger SCAZIGHINO Webmaster 514 690 7675  
Henryk NENEMAN Doradca 514 258 4020  

Komisja Rewizyjna :

Andrzej MARCZYŃSKI Przewodniczący 514 767 6239
Ryszard MAJDA   438 932 7363
Gwidon JANKOWIAK   964 045 0923

 

ZARZĄD SIP W MONTRALU 2014/2015

Antoni STELMACH Przewodniczący 514 697 0683
Marek BAŁAZIŃSKI V-Przewodniczący 514 489 3506
Maria MAŚLAN Sekretarz 514 276 1103
Zdzisława BARSKA Skarbnik 514 326 5114
Roger SCAZIGHINO Webmaster 514 695 0767
Bogusaw PILTZ Imprezy 514 241 3249
Krzysztof ROSIAK Doradca 514 777 2746
Tadeusz HAJEK Doradca 514 624 2408

Komisja Rewizyjna :

Andrzej MARCZYŃSKI Przewodniczący 514 767 6239
Ryszard MAJDA   438 932 7363
Henryk NENEMAN   514 258 4020
Gwidon JANKOWIAK   964 045 0923