Z o s t a ń   C z ł o n k i e m   S t o w a r z y s z e n i a

Quebecki oddział Stowarzyszenia Inżynierów Polskich (SIP) to dobrowolne zrzeszenie inżynierów i techników z siedzibą w Montrealu. Współpracując z Kongresem Polonii Kanadyjskiej SIP działa w interesie organizacji polonijnych i ich członków popierając wszelkie formy ich aktywności na rzecz Polonii w prowincji Quebek.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia do naszej organizacji. Posiadanie wykształcenia technicznego nie jest warunkiem koniecznym do bycia członkiem SIP. Organizujemy prelekcje o profilu zawodowym celem pomocy profesionalistom w sprostaniu wymogom OEQ na zasadzie kształcenia.

W ramach naszej działalności organizujemy spotkania ze specjalistami z innych dziedzin zawodowych. W czasie tych spotkań, przy lampce wina, w przyjaznej atmosferze wymieniane są poglądy i doświadczenia przez uczestników. Na Stronie Głównej będą podane terminy następnych spotkań.

Funkcje piastowane przez przewodniczącego, vice-przewodniczącego oraz przewodniczącego komisji rewizyjnej muszą być piastowane przez członków zarejestrowanych w Zarządzie Głównym. Szczegóły rejestracji są podane na stronie Membership pod adresem http://www.polisheng.ca. Również, informacje na temat rejestracji można otrzymać podczas spotkań naszego Stowarzeszynia.

Składki roczne za okres od 1-go lipca do 30-go czerwca wynoszą :

40.00 $ dla pracojuncego członka ;
60.00 $ dla małżeństwa ;
20.00 $ dla członka-emeryta
40.00 $ dla małżeństwa emerytów.

Wpłaty do 31-go grudnia kwalifikują na członkostwo w powyższym okresie. Prosze uzupełnić opłate przy nstępnym spotkaniu.

Serdecznie zapraszamy !